דף הבית >> אישורים ומסמכים
 

 

תעודה לרישומה של העמותה

משרד הפנים - רשם העמותות

 

אישור ניהול תקין